KwaZulu-Natal Heritage Preservation Initiative

Menu

KZN Museums

Affiliated Museums in KwaZulu-Natal 

Name of Museum Contact number Curator/Director District Municipality
Baynesfield Estate 033-251 0001 Delaine Reddy uMgungundlovu
Bergtheil House; Westville 031-311 6607 Mohau Qalaza eThekwini
Carnergie Art Gallery; Newcastle 034-328 7622 Phumzile Dlamini Amajuba
Comrades House; PMBurg 033-897 8650 Roxanne Thomas uMgungundlovu
DCO Matiwane; PMBurg 084 519 9433 Thami Shange uMgungundlovu
Amazwi Abesifazane 031-783 4628 Coral Bijoux
Kwadukuza Museum; Stanger 032-552 1153 Nokuzola Sibiya Ilembe
Durban Art Gallery 031-311 2262 Mduduzi Xakaza eThekwini
Durban Natural Science Museum 031-311 2256 Allison Ruiters eThekwini
Empangeni Museum 035-907 5888 IIdiko Korvacs uThungulu
Mphopomeni Eco Museum 033-238 0288 Frank Mchunu uMgungundlovu
Fort Amiel; Newcastle 034-312 8952 Louis Eksteen uThukela
Fort Durnford; Estcourt 036-342 7880 Siphamandla Zulu uThukela
Gerhard Bhengu; Ingwe 039-833 1038 Thembeka Ngcemu uMgungundlovu
Greytown Museum 033-413 9124 Gideon Jila uMgungundlovu
Hermmansburg Museum 033-445 0601 Inge von Fintel uMzinyathi
Himeville Museum 033-702 1184 Bongiwe Zondi Sisonke
Howick Museum 033-239 9240 Claire Adderley uMgungundlovu
Kokstad(East Griqualand) Museum 039-727 4975 Audrey Steenkamp Sisonke
Kwamuhle (Dbn. Local History) Museum 031-311 2223 Snothi Thabethe eThekwini
Macrorie House 033-394 2161 Linda Ireland uMgungundlovu
Margate Art Gallery 039-312 8392 Siyakudumisa Sotsu Ugu
Mazisi Kunene Museum; Dbn 031-205 2912 Ntsika Gumede eThekwini
Nieuwe Republiek(Lukas Meijer); Vryheid 034-982 1895 Mxolisi Mdluli Zululand
Old Court House: Durban 031-311 2229 Khanya Ndlovu eThekwini
Phansi Museum: Durban 031-206 2889 Sharon Crampton eThekwini
Pinetown Museum 031-311 6343 Anthee Ramlucken eThekwini
Port Natal Maritime: Durban 031-311 2230 B.Mnikathi eThekwini
Port Shepstone Museum 039-688 2195 Penelope Letsatsi Ugu
Project Gateway (Old Prison Museum) 033-845 0400 Merle Perumal uMgungundlovu
Qhudeni Museum: Nkandla 071 0386674 Sne Buthelezi Zululand
Richmond Byrne Museum 033-212 3038 Odette Hughes uMgungundlovu
Mooi River (Rhode House) 033-263 7743 Sindisiwe Mpangase uMgungundlovu
Siege Museum: Ladysmith 036-637 2992 Luke Makhubo uThukela
Talana Museum:   Dundee 034-212 2654 Pam McFadden uMzinyathi
Tatham Art Gallery 033-392 2801 Brendan Bell uMgungundlovu
Utrecht Museum (Old Parsonage) 034-331 3249 Magriet Harwood-Nash Amajuba
Vukani Museum: Eshowe 035-474 5274 Vivienne Garside uThungulu
Weenen Museum 036- 354 1855 Surprise Basson uThukela
Winterton Museum 036-488 1885 Annalie Honiball uThukela
Zululand Historical Museum 035-474 2281 Johannes Diemont uThungulu
1860 Heritage Centre: Durban 031-309 1858 Yathz Singh eThekwini

Comments

Sorry, comments are closed for this item.